en_US
en
 
off
Mobile View
Desktop View
İSTİHARE NAMAZI
2454

İstihare namazı nedir hangi durumlarda kılınır nasıl dua edilir?


“Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri içli dışlı dost edinip sırlarınıza ortak etmeyin. Onlar sizi zarara sokmakta kusur etmezler. Size sıkıntı verecek şeylerden hoşlanırlar. Size düşmanlıkları sözlerinden belli olmuştur; açığa vurmayıp da kalplerinden gizledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Biz size dostunuzu ve düşmanınızı böylece gösterip ayetlerimizi açıkladık eğer akıl ederseniz.” Âl-i İmran Suresi, 118.

Efendimiz ise istihare konusunda şöyle buyurmuştur: “İstihare eden kimse zarar görmez, istişare eden pişmanlık duymaz, iktisada riayet eden maişetçe aile belasını çok çekmez.”


Dikkat edileceği üzere hadis-i şerif müminin sosyal hayatını üç temel esasa riayet etmeye bağlamıştır: İstişare, istihare ve iktisat. Bilhassa bunlardan istişare ve iktisadın ne kadar ehemmiyet taşıdığı şüphe edilmez gerçektir. Hadis-i şerifte tavsiye edilen istihare de, istişare ettiği halde kalbi rahat olmayan kimselerin başvurabileceği bir sünnettir.


İstihare Nedir?

İstihare, lügat manası itibariyle, Allah’tan hayır dilemektir. Yani yapılacak bir işin iyi mi, kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi, yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlayabilmek ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan dilemek ve istemektir. İstihare Peygamberimizin bir sünnetidir ve biz ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadet şeklidir. Peygamberimiz (s.a.v) istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duanın okunacağını bizzat kendisi öğretmiştir. İstiharenin önemi konusunda Cabir bin Abdullah şöyle demektedir: Rasulullah (s.a.v) bize Kuran’dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu: ‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.” Buhari, Küsuf: 75.
İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı iki rekat oluşmaktadır ve bu iki rekat namazın kılınışı nafile iki rekat namazın kılınışından farkı yoktur. Fakat namaza niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare namazı kılmaya” denilerek, tekbir alınmalıdır. İmam Gazali bu namazın birinci rekatında Fatiha’dan sonra Kul ya eyyühe’l-kâfirûne, yani Kafirun suresini, ikinci rekatında ise Kul hüvellahu ehad yani, İhlas suresini surelerinin okunmasını tavsiye eder. Kaynak: İmam Gazali. İhyâu Ulûmiddîn. (Daru İhyâi’l-Kütübü’l-Arabî) 1.207.


İstihare namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden (a.s.m.) rivayet edilen şu dua okunur:

İstihare Namazı Duası


Kaynak: (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).


İstihare duasının Manası: “Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur”

Kaynak: İbni Mâce, İkametetü’s-Salât: 188; Buharî, Küsuf 75. İstihare Namazı Duası Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Duanın Türkçesi okunabileceği gibi, Arapça aslını okumak daha faziletlidir. Duanın aslı, verdiğimiz bu kaynaklarda olduğu gibi, ilmihal kitaplarında da mevcuttur. Kişi istihare ettikten sonra kalbi hangi yöne giderse onu yapmalı, İstihareye rağmen bir gönül yatışması görülmediği takdirde, kişi istihareyi tekrarlayabilir. Bu sünnettir. Bununla alakalı olarak Enes bin Malik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:


“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır.”


İş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle dua edilir: “Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et. Beni kendi halime bırakma.”


İstiharede Görülen Renkler

İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir: “Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder.”