en_US
en
 
off
Mobile View
Desktop View
SURELER VE FAZİLETLERİ
11540


  SURELER VE FAZİLETLERİ


Ayetel Kürsiyi hergün 70 defa okuyana Cenabı hak heybet verir.Bütün mahluk kendisinden çekinir.İnsanlar , cinler ona tabi olur, Sihir , nazar ve cin şerrinden emin olur.


Amenerresulüyü 7 defa okuyanın Maneviyatı artar Melekler dostu olur.


FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI: Akşam Namazıyla Yatsı Namazı arası 41 defa okuyanın duaları kabul olur müjdesi vardır. Kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür. İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur .


KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:


BAKARA SURESİ: Tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur. Bakara Suresinin İlk 5 Ayetini 21 defa okuyan Zengin olur.Malı mülkü artar.


ALİ İMRAN SURESİ: borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur


NİSA SURESİ: Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır


MAİDE SURESİ: her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur


ENAM SURESİ: istek ve dileğin olması için 7 defa okunur


A’RAF SURESİ: dünya ve ahiret mutluluğu için okunur


ENFAL SURESİ: Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur


TEVBE SURESİ: Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez


YUNUS SURESİ: Bu mubarek süreyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar


HUD SURESİ: Zalimden intıkan için 3 defa okunur


YUSUF SURESİ: izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur


RA’D SURESİ: Düşmanın kahrı için okunur


İBRAHİM SURESİ: Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur


HİCR SURESİ: TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR


NAHL SURESİ: Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur


İSRA SURESİ: hilecilerin şerrinde korunmak için


KEHF SURESİ: Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur.


MERYEM SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur


TAHA SURESİ: BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR


ENBİYA SURESİ: her turlu tehlıkeye karşı okunur


HAC SURESİ: mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur


MÜMİN SURESİ: bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,


NUR SURESİ: bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur


FURKAN SURESİ: Düşmanın perişan olması için okunur


ŞUARA SURESİ: Zarardan korunmak için okunur


NEML SURESİ: bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur


KASAS SURESİ: Azap ve esarretten kurtulmak için okunur


ANKEBUT SURESİ: bunalan kimse okursa şifa bulur


RUM SURESİ: Düşmana galip olmak için okunur


LOKMAN SURESİ: Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ: Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Elif-Lam-Mim  - Tenzil ve Tebâreke'llezi  bi-Yedihi'l-Mülk surelerini okumadan uyumazdı."  Tâvus (rahimehullah), bu iki surenin faziletce Kur'ân'daki diğer surelerden herbirine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi. (Tirmizî, Sevabu'l-Kur'ân 9, Da'avât 22)

Yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenarında saklanırsa her turlu afettan emin olunur Mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder


AHZAB SURESİ: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur


SEBE SURESİ: bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur


FATIR SURESİ: bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir


YASİN SURESİ: bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur


SAFFAT SURESİ: bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler


SAD SURESİ: Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur


ZÜMER SURESİ: halk içinde aziz olmak için okunur


MÜ MİN SURESİ: kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur


FUSSILET SURESİ: bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur


ŞURA SURESİ: Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder


ZUHRUF SURESİ: Yedi defa okuyan muradına nail olur


DUHAN SURESİ: 3 Defa okuyan her dileğini elde eder
CASİYE SURESİ: iftıradan kurtulmak için okunur


AHKAF SURESİ: bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur


MUHAMMED SURESİ: zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur


FETİH SURESİ: Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur


HUCURAT SURESİ: hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur


KAF SURESİ: cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur


ZARİYAT SURESİ: Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez


TUR SURESİ: bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur


NECM SURESİ: 21 defa okuyan her muradına nail olur


KAMER SURESİ: 70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur


RAHMAN SURESİ: Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur


VAKIA SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur


HADİD SURESİ: Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur


MUCADALE SURESİ: bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar


HAŞR SURESİ:  40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır.Bekarlar

Evlenir .Kısmeti açılır.İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.


MUHTEHINE SURESİ: bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder


SAFF SURESİ: 70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur


CUMA SURESİ: helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır


MUNAFIKUN SURESİ: nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur


TEĞABÜN SURESİ: Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır


TALAK SURESİ: 3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir


TAHRİM SURESİ: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur


MULK SURESİ: Resulullah (sav) buyurdular ki:


"Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın

onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür"
(Ebu Davud'daki rivayette:"Okumak suretiyle) arkadaşlığını kazanan kimseye sure şefaat eder" denilmiştir. (Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2893)


Tirmizi'de, İbnu Abbas'tan gelen bir diğer rivayette, İbnu Abbas (ra) Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini belirtir:


"Bu süre (kabir azabına, veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu süre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır."


(Rezin şunu ilave etmiştir:


"İbni Şihab demiştir ki: "Humeyd İbnu Abdirrahman'ın bana haber verdiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azabtan korur). (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2892)


44 defa okuyan her beladan kurtulur ve Uyumadan mutlaka okunmalıdır Okuyan kabir azabı çekmez


KALEM SURESİ: şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .


ELHAKKA SURESİ: Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur


MEARİC SURESİ: Zafere ermek için 180 defa okunur


NUH SURESİ: 1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder


CİN SURESİ: Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur


MUZEMMIL SURESİ: 40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir


MÜDDESSİR SURESİ: bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur


KIYAME SURESİ: cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur


İNSAN SURESİ: 70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur


MURSELAT SURESİ: 7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz


NEBE SURESİ: ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur


NAZİAT SURESİ:  bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar


ABESE SURESİ: yakına ermek için 7 defa okunur


TEKVIR SURESI: müşküllerin hallı için 7 defa okunur


İNFİTAR SURESİ: her murat için 21 defa okunur


MUTAFİFFİN SURESİ: aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur


İNŞIKAK SURESİ: dogumun kolay olması için 7 defa okunur


BURUC SURESİ: Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur


TARIK SURESİ: cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur


A’LA SURESİ: 3 defa okuyan seferden selametle döner


ĞAŞİYE SURESİ: vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur


FECR SURESİ:  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuş ki : " Kim her gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur "

belanın uzaklaşması için 7 defa okunur.


BELED SURESİ: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur


ŞEMS SURESİ: her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur


LEYL SURESİ: 180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur


DUHA SURESİ: OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR


İNŞİRAH SURESİ : Okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur


TİN SURESİ: 7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur


ALAK SURESİ: 7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur


KADİR SURESİ: her müşkülün hallı için 21 defa okunur


ZİLZAL SURESİ: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder


ADİYAT SURESİ: 3 defa ıkuyan nazardan korunur


KARİA SURESİ: her işin intızamı için 100 defa okunur


TEKASUR SURESİ: dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur


ASR SURESİ: İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur


HÜMEZE SURESİ: insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur


FİL SURESİ: AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR


KURAYŞ SURESİ: zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur


MAUN SURESİ: 41 Defa okuyan Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i ruyasında görür.


KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur


KAFIRUN SURESİ: YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR


NASR SURESİ: her muradın halli için 1000 defa okunur


TEBBET SURESİ: düşmanın helaki için 1000 defa okunur


İHLAS SURESİ: 100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA

OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR. 66 defa okuyanın sırtını kimse yere getiremez.Velilerden sayılır.


FELAK SURESİ: sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur. Felak suresini 5 defa okuyan kişi belalardan emin olur.Borçlarını ödemeye mufakkak olur.ALACAKLARINI ALIR.


NAS SURESİ: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.


BEYYINE SURESİ: bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler