en_US
en
 
off
Mobile View
Desktop View
TERAVİH NAMAZI
4649

TEZAVİH NAMAZI


Teravih namazı Ramazan ayında yatsı vaktinden sonra kılınan bir nafile namazdır. Şüphe yok ki Teravih namazları Ramazan ayına başka bir anlam katmaktadır. Zira Ramazan ayı hem, oruç hemde ibadet ayıdır. Teravih namazı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Teravih Namazı Hakkında Bilgi başlıklı konudan istifade edebilirsiniz.


Biz şimdi bu konuda Teravih namazının kılınışını izah edeceğiz. Bilindiği üzere Şafi mezhebi sünnet ve nafile namazları iki rekattan fazla kılamamaktadırlar. Yani nafile namaz kılar iken iki rekatta bir selam vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle İslam toplumunda Teravih namazları ikişer rekat olarak kılınmaktadır. Zira ikişer kılmanın Hanefi mezhebi açısından bir mahsuru yoktur.


Hatta Hanefiler diler ise dörder rekat olarak nafile namaz kılabilmektedirler. Fakat bununla birlikte İslam alimlerimizin geneli ikişer rekat olarak kılmayı tavsiye etmişlerdir. Zira Teravih namazı cemaat ile kılınmaktadır ve camaat içerisinde Şafi mezhebine tabi olan Müslümanlar olabilmektedir. Teravih namazları ister iki rekat şeklinde ister dört rekat şeklinde kılındığında dört rekat tamamlanınca “Terviha” yapılmaktadır. Bu Terviha esnasında ise Salavat getirilmektedir. Önce bu salavatı zikredelim sonra ise Teravih namazının kılınışına geçelim.


Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Bu salavatın anlamı şöyledir: “Allah’ım, Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed’e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun.”


Şimdi Teravih namazının önce iki rekat şekilde kılınışını sonra ise dörder rekat olarak kılınışını izah edeceğiz.


Önemli Not: Teravih namazları cemaatle kılındığından dolayı biz burada cemaatle kılınışını anlatacağız. Tabi cemaatle kılmanın mümkün olmadığı taktirde bireysel olarakta kılınabilmektedir. Bunda bir mahsur yoktur. Böyle durumlarda iki rekat halinde kılınacak ise Sabah namazının ilk sünneti gibi, dört rekat halinde kılınacak ise İkindi namazının ilk sünneti gibi kılınır. Burada tek değişen nokta niyettir. İki rekat şeklinde kılınacak ise her iki rekatta “niyet ettim Allah rızası için iki rekat taravih namazı kılmaya” dört rekat halinde kılınacak ise “niyet ettim Allah rızası için dört rekat teravih namazı kılmaya” demek sureti ile niyet edilir.


Önce imam ile beraber Yatsı namazı kılınır ve vitir namazı kılmadan Teravih namazına başlanır. Müezzin Teravih namazının gidişhatı hakkında cemaati yönlendirmektedir. Namaza durulduğu andan itibaren ise imam selam verinceye kadar imam ile beraber hareket edilir.

Teravih Namazı İki Rekat Halinde Kılınışı

Teravih Namazının 1. Rekat

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Teravih namazının iki rekatını kılmaya, uydum hazır olan imama”

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denir.

Sübhaneke okunur. Sonra ise sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Teravih Namazının 2. Rekat

İmam Fatiha suresini ve zamlı sureyi okur. Bu arada sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. İmam ile beraber önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir.

Teravih Namazı Dört Rekat Halinde KılınışıTeravih Namazının 1. Rekatı

Niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Teravih namazının iki rekatını kılmaya, uydum hazır olan imama”

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denir.

Sübhaneke okunur. Sonra ise sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Teravih Namazının 2. Rekat

İmam Fatiha suresini ve zamlı sureyi okur. Bu arada sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Daha sonra “Allah’u Ekber” denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Teravih Namazının 3. Rekatı

Sübhaneke okunur. Sonra ise sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Teravih Namazının 4. Rekat

İmam Fatiha suresini ve zamlı sureyi okur. Bu arada sukut edilir. (Şafiler imam fatiha suresini bitirince fatiha suresini ve bir zamlı sure okurlar)

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü’dan doğrulur: İmam “Semi Allahulimen Hamide” der. Cemaat ise ” Rabbena lekel Hamd” der.

“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. İmam ile beraber önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir.

Teravih namazının kılınış şekilleri bu şekildedir. İster iki rekat halinde istir dört rekat halinde kılınsın. Her dört rekatta bir yukarıda zikrettiğimiz salavat getirilir ve böylece Teravih namazı yirmi rekata tamamlanır. Daha sonra yine müezzinin işareti ile Vitir namazı kılınır. Daha sonra namaz tesbihatı yapılır ve teravih namazı dualar ile son bulmuş olur.